„ГРИЖА ЗА ТЕБ“ ЕООД –  повишаване на работната заплата

Бихме искали да Ви уведомим, че от януари 2018 година фирмата взе решение за повишаване на работната заплата. Нетната заплата ще бъде обвързана с личните Ви качества и познания по съответния език и не на последно място с удовлетвореността на клиентите от Вашата работа. Вариантите за нетно възнаграждение са следните:
1. Елементарни езикови познания и в следствие на това, ниско ниво на комуникация с клиента – 1552.00 лв. За пълен работен месец
2. Добри познания по езика и възможност за добра комуникация с клиента – 1649,00 лв. За пълен работен месец
3. Много добри познания по езика –1746.00 лв. За пълен работен месец
На всеки асистент ще бъде проведен тест за оценяване и след това ще бъде уточнено получаваното възнаграждение. При желание от Ваша страна за доусъвършенстване на езика, фирмата е готова да Ви проведе допълнителни уроци!
Успех!

Социални асистенти. „ГРИЖА ЗА ТЕБ“ ЕООД –  грижата за вас е приоритет за нас

„ГРИЖА ЗА ТЕБ“ ЕООД има повече от девет години опит в сферата на социалните услуги и социални асистенти. Вече успешно се е наложила на българския и европейски пазари с  качеството на услугите които предлага.  Компанията е регистрирана в Националния регистър на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане и разполага с квалифицирани служители с и без медицинско образование.  Имайки предвид категорията хора, към които е насочено вниманието на фирмата,  спецификата на дейността ни е изцяло съобразена точно с тази група клиенти. Осигурявайки спокойствието и нормалния живот на хората в неравностойно положение, приобщавайки ги към нормалната социална среда на семейство, близки и приятели.

Предлаганите от нас социални услуги са изцяло насочени към създаване и поддържане качеството на живот на нашите настоящи и бъдещи клиенти, чрез професионално обслужване от опитен, квалифициран  и добре подготвен за целта персонал, изцяло задоволявайки всички техни нужди.

УСЛУГИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ СА :

  • помощ в ежедневието и различни битови дейности: поддържане на личната хигиена на  клиента, почистване, хранене, готвене, битови услуги и др.
  • пазаруване, придружаване до лекар, разходки и др.
  • помощ при общуването и поддържането на социални контакти, игри, сбирки и др.

Наш приоритет е да възстановяваме на равновесието между възрастните, болни хора и социалната среда, като ми помагаме, изхождайки от потребностите, ресурсите и индивидуалните специфики.
На всички желаещи да работим съвместно, „ГРИЖА ЗА ТЕБ“ ЕООД предлага персонален подход, информация, пълно съдействие и подкрепа ! „ГРИЖА ЗА ТЕБ’’ ЕООД предлага постоянен трудов договор, при пълно здравно и социално осигуряване, медицински застраховки при командировки в ЕС!

Всички наши служители ползват пълно здравно и социално осигуряване, както и медицинска застраховка, имайки предвид българските закони и фактът, че служителят е командирован в чужбина.

Какво представлява работата като социален асистент и какви са предимствата на този вид работа в чужбина?

Социални асистени – работа :

Работата социален асистент е много отговорна, високо морална, професия изискваща пълно раздаване в името на човека и човещината. Не всеки би могъл да работи като социален асистент, с такава специфична професия би се справил човек с голямо сърце и обич към хората.
Задълженията на социалният асистент са

  • Битови грижи за стари хора
  • Помощ в ежедневието им
  • Почистване
  • Пазаруване
  • Пране на дрехите им.

Социалният асистент има задължение да им осигури достъп до здравно обслужване при нужда, тъй като това са възрастни хора и повечето се нуждаят от такъв вид услуги.
Ролята на социалният асистент е и да успее да приобщи тези стари хора към новата среда, да ги накара да се почувстват социално значими, да намерят нови приятели, да не се чувстват отритнати от обществото, а напротив – да се приобщят към среда, подходяща за тях. Среда, в която ще се чувстват достойни хора и най-важното, ще са щастливи.
Задължение на социалният асистент е да организира срещи на възрастни хора с еднакви интереси, да им устройва интересен и разнообразен социален живот. Възрастните и болни хора да могат да посетят кино, театър, концерт, в случай, че имат такава потребност и нужда-и всичко това със съдействието на социалния асистент.

Социални асистени – предимства :

Предимствата на този вид работа, а именно социален асистент на запад са много. Изисква се голямо сърце, себеотдаване и истинска любов към живота. Професията е достойна, високо морална, изискваща голяма организираност, ред и едно специално вътрешно убеждение, че именно той-социалният асистент е избран да върши тази отговорна и много човешка работа. Социалният асистент, за да се справи добре професионално, е нужно да обича работата си и да се старае да дава от сърце всичко за благото и комфорта на хора в неравностойно социално положение.

Целта му е да прави всичко възможно, така, че старите хора в нужда да не им липсва нищо, да не са отритнати от обществото, да са личности, да са щастливи и радостни. Успее ли социалният асистент да постигне всичко това, значи си върши добре работата, работи с душа и сърце в името на хората и за хората. Много е добре когато един достоен и пълен със съдържание човешки живот на финала е възнаграден с един достоен, спокоен залез. Социалният асистент поднася този спокоен залез с огромно сърце с отворена душа и топли ръце.

„ГРИЖА ЗА ТЕБ“ ЕООД вече над 9 години успешно изпраща своите служители на работа в Холандия и работа в Белгия. За успешната ни съвместна дейност говорят и публикациите в медиите за нас.